De kracht van social finance in het sociaal domein

Onder bovenstaande titel publiceerde Marco Florijn, directeur Seastarters, over Social Finance in de juni/juli uitgave van Sociaal Bestek.

"Waarde is niet alleen een kwestie van euro’s. Het is een combinatie van euro’s, tijd, netwerk ontsluiten, aandacht, persoonlijke en community ontwikkeling. Dankzij dit inzicht ontstaan extra kansen voor het sociaal domein. Hoe kunnen gemeenten hierop inspelen?

Gemeentelijke begrotingen zijn gekanteld. Was het fysieke domein voorheen dominant, tegenwoordig heeft het sociaal domein de overhand. Het sociaal domein kent !nanciële prikkels die prestaties van gemeenten moeten aanjagen. Dit is complex, omdat niet alle baten uit te drukken zijn in euro’s. Zo zien we dat ook goed presterende gemeenten soms in de knel komen.

Social !nance is een kans om het sociaal domein zowel zakelijk als sociaal op een hoger plan te krijgen. Niet alleen vertaald naar euro’s, maar ook in andere vormen van sociaal rendement. Veel gemeenten kampen met koudwatervrees en kiezen de traditionele wegen, terwijl de samenleving verder is en vraagt om effectieve, duurzame en op maat georganiseerde interventies. Verbinding tussen belangrijke stakeholders om dit te realiseren blijkt lastig, ondanks dat alle ingrediënten aanwezig zijn. Een gemiste kans voor kwetsbare doelgroepen, sociaal ondernemers, politici, de gemeentebegroting, belastingbetalers en financiers..."

Klik hier voor het volledige artikel in PDF (Bron: Sociaal Bestek nr. 3 van 2018)