Ondernemers in het sociaal domein zijn vaak ijzersterk in het realiseren van maatschappelijke impact op lokaal niveau. Ze zijn doorgaans gevestigd en ingebed in de lokale situatie en hebben een sterke samenwerking met de lokale overheid. Maar hoe kunnen deze ondernemers de impact van hun interventie laten groeien en breder in de maatschappij zijn werk laten doen?

Seastarters faciliteert gevestigde ondernemers in het sociaal domein in het ontwikkelen van een groeistrategie die de impact van hun onderneming opschaalt en uitbreidt. Dit doen wij door het ontwikkelen van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) en door hen te verbinden aan private investeerders en lokale overheden die de groei van de onderneming mogelijk maken.

Bent u een gevestigd ondernemer in het sociaal domein en bespaart uw onderneming de lokale overheid kosten? Zoekt u naar uitbreiding van uw onderneming naar nieuwe werkgebieden in Nederland? Daar helpen wij u graag bij!

Hoe wij dat doen?

DE MKBA-ONTWIKKELAAR

Als ondernemer in het sociaal domein zoekt u naar mogelijkheden om uw onderneming verder te laten groeien en daarmee uw maatschappelijke impact te vergroten. Vanwege de veranderingen van het inkoopbeleid van de overheid en de grote verscheidenheid van aanbestedingsregels, heeft u iemand nodig die zowel uw businessmodel begrijpt, als wel iemand die weet hoe overheden hun interventies inkopen.
Wij doen dit door u te ondersteunen bij de vorming van uw maatschappelijke kosten- en batenanalyse en berekenen het financieel rendement van uw werk. Dit zetten wij om in een heldere prospectus voor investeerders en overheden. Zo ontstaat er een duidelijke win-win voor alle betrokken partijen en de doelgroepen die men beoogt te helpen.

DE SOCIAL IMPACTMAKELAAR

Onze rol als Social Impact Makelaar gaat een stap verder dan de MKBA-Ontwikkelaar. Als vervolgstap brengen wij ondernemers in het sociaal domein, overheden en investeerders samen om tot mooie maatschappelijke effecten te komen. De Social Finance makelaar organiseert de ontmoeting en begeleid de onderhandelingen. Uit ervaringen uit het verleden weten wij dat een onafhankelijke partij die de processen op elkaar afstemt onmisbaar is. Het mooie is dat de kosten worden meegenomen in de MKBA en dus betaald vanuit het gerealiseerde maatschappelijke effect. Een no cure no pay aanbod om samen tot positieve effecten te komen!