Het Seastartersteam heeft ruime ervaring met het opzetten van projecten en programma’s voor de rijksoverheid, gemeenten en commerciële en niet-commerciële organisaties. Wij leveren het project- of programmasecretariaat, leiderschap (bestuurlijk en/of operationeel) en kunnen aansluiten bij een bestaande projectorganisatie om via coaching en actief mee te werken, tot het gewenste resultaat te komen. Een greep uit onze ervaring: ondersteuningsprogramma wijkteams van het ministerie van VWS en de VNG (2014), veldonderzoek eigen huis onder water, kwaliteitskader jeugdhulp, programmamanagement participatie bij gemeenten, fusiebegeleiding van stichting IVO, landelijk samenwerkingsprogramma van de organisaties die met kinderarmoede werken, veldonderzoek lokale allianties veilig financieel ouder worden.

Het Seastartersteam is strategisch sterk, kan mensen stimuleren door op het juiste moment scherp te zijn zonder de verbinding met onze medewerkers te verliezen. Door de aanwezigheid van hun bestuurlijke ervaring wisten zij ook mij effectief in te zetten. Waar we eind 2016 onderaan in de benchmark van gemeenten op het gebied van uitstroom uit de bijstand stonden, staan we weer op de 5e plek.
— Staf Depla, Wethouder gemeente Eindhoven

Recente projecten