Huis onder water

In de praktijk van schuldhulpverlening werd opgemerkt dat woningbezitters steeds vaker aankloppen voor hulp bij het oplossen van schulden. Daarbij bleek dat het voor woningbezitters ingewikkeld en ondoorzichtig is om transparante en toegankelijke informatie te vinden over de onderwaterproblematiek. Dit is de situatie waarin de verwachte verkoopprijs van een woning lager is dan de hypotheek. Woningbezitters hebben hiermee de laatste jaren regelmatig te kampen. Heldere en gebundelde informatie bleek noodzakelijk om eventuele financiële schade te minimaliseren.

In opdracht van de NVVK namen wij het initiatief om met betrokken stakeholders in gesprek te gaan om actuele en relevante informatie voor woningbezitters te verzamelen en op toegankelijke wijze te ontsluiten. Met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de NVVK een website ontwikkeld om de verzamelde informatie te ontsluiten.

Zie: www.huisonderwater.eu