Lokale allianties

Nederland kent steeds meer mensen die ouder worden. Dat is mooi, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een van die uitdagingen is dat kwetsbare ouderen vatbaar voor misbruik zijn. Een voorbeeld van dat misbruik is financieel misbruik. Ouderen geven te gemakkelijk een pinpas met pincode af, geven schilderijen weg of passen onder druk hun testament aan. Om financieel misbruik te voorkomen is een brede alliantie opgericht met diverse brancheorganisaties, het ministerie van VWS en banken. Verder zijn er lokaal allianties opgericht, zodat signalen van financieel misbruik makkelijker gedeeld kunnen worden, er meer kennis over het onderwerp wordt gedeeld en om andere thema’s zoals eenzaamheid aan de orde te stellen.

In november en december hebben wij in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek gedaan naar de oprichting van lokale allianties financieel veilig ouder worden in Nederland. Op de website: www.financieelveiligouderworden.nl kunt u meer informatie vinden over het onderzoek en de achtergrond van de lokale allianties. Ons rapport heeft geleid tot het oprichten van een aanjaagteam dat samen met de partners van de brede allianties, lokale allianties gaat ondersteunen met een toolkit, praktische hulp en begeleiding van de oprichting van nieuwe lokale allianties.