Platform Opnieuw Thuis

Op het hoogtepunt van de vluchtelingeninstroom was meer dan de helft van de plaatsen (16.000) in een AZC bezet door vluchtelingen met een verblijfstatus. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om voor deze mensen huisvesting aan te bieden als een vergunning is verleend. Deze hoge huisvestingstaakstelling heeft geleid tot veel verschillende problemen voor gemeenten in 2014 en de eerste helft van 2015.

In 2015 heeft Seastarters hard gewerkt, tezamen met gemeenten en partners, om deze barrières te slechten, procedures te versimpelen en meer woningen voor deze groep te creëren zonder verdrukking van andere urgente doelgroepen. Middels het  “Platform Huisvesting Vergunninghouders” werden gemeenten in staat gesteld om hun wettelijke taak van het huisvesten van vergunninghouders 2015 in te halen en 2016 te kunnen realiseren. 

Resultaten

Tijdens het slotevenement zijn de resultaten van het project Opnieuw Thuis in enkele video's gepresenteerd. U kunt deze video's hieronder bekijken.