Social Impact Bond Eindhoven

Gezamenlijk, met overheden, het bedrijfsleven en sociaal ondernemers daadwerkelijk duurzame impact maken bij de meest kwetsbare doelgroepen in de samenleving en daar zowel maatschappelijk, als financieel rendement op behalen. Dat is waar het bij een SIB om draait. Het gebruik van SIB’s als innovatief financieringsinstrument voor de publieke sector staat in Nederland nog in haar kinderschoenen, maar wint steeds meer populariteit. Vanaf het eerste moment dat de Social Impact Bond in Nederland wordt gehanteerd als instrument, zijn wij betrokken.

Seastarters verbindt graag investeerders, overheden en (sociaal) ondernemers met elkaar om betere oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen. We hebben jaren ervaring met het begeleiden van het proces en weten als geen ander de verschillende partijen met elkaar tot overeenstemming voor een gezamenlijke aanpak te laten komen. De SIB’s die wij begeleiden zijn tot nu toe nog allemaal gericht op het terugdringen van jeugdwerkloosheid (jeugd t/m 27 jaar). Deze doelgroep zijn doorgaans jongeren in kwetsbare posities, zonder startkwalificatie, met schulden of met een klein sociaal netwerk. Een belangrijke groep waarbij gemeentes moesten ingrijpen, terwijl de participatiebudgetten slonken. Reden om nieuwe, innovatieve en doelmatige interventies te onderzoeken, zoals de SIB. Dit nieuwe denken en handelen is precies wat bij Seastarters past en waar wij goed in zijn.

Partners: