Een all inclusive werkvloer

De inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet naar zijn of haar kunnen. Waar talent telt en niet een beperking. De overheid streeft dit onder andere na door in te zetten op de zogenaamde garantiebanen. 125.000 banen voor mensen met een beperking die zonder hulp geen plek vinden op de arbeidsmarkt. Maar wordt er echt inclusief gewerkt? Hoe doe je dat dan? Om succesvol een inclusieve werkvloer neer te zetten moet de weg er naartoe goed begeleid worden.  Inclusief werken gaat niet zonder slag of stoot. Theater Babel is hier het succesvolle praktijkvoorbeeld van. Een inclusief theatergezelschap dat standaard producties uitvoert met acteurs met en zonder een beperking. In de producties kijk je naar een teamprestatie, dit is de boodschap die Babel uitdraagt: wel of geen beperking, iedereen doet volwaardig mee.

In samenwerking met gemeente Rotterdam en Theater Babel hebben wij een trainingsprogramma ontwikkeld om ambtenaren bewust te maken van eigen aannames en stereotyperingen en bovenal hoe je hier op de werkvloer een weg in kan vinden en gaat beredeneren vanuit talent. We maken gebruik van een scala aan theatermethoden en creatieve intervisievormen.  We faciliteren de ontmoeting tussen acteurs met een beperking en ambtenaren op een laagdrempelige manier. Dit levert geweldige interactie en inzichten op bij de deelnemers. Dagelijkse hobbels zijn helemaal niet zo verschillend als men aanvankelijk dacht. Zoals een deelnemer zei: de nadelen kan ik van tevoren benoemen, de voordelen moet ik ervaren.